Afdeling Gelderland

Bestuur
Partij voor de Dieren afdeling Gelderland bestaat sinds juli 2011. Tijdens de eerste ledenvergadering is toen het afdelingsbestuur door de Gelderse leden gekozen. 

Op dit moment bestaat het bestuur uit: 

Michelle van Doorn (Nijmegen) - Voorzitter en penningmeester
Dominique Schön (Beek) - Algemeen bestuurslid, portefeuille werkgroepen en plv voorzitter
Kelly Mannoesingh (Nijmegen) - (aspirant) secretaris, coördinator mediabeheer
Lysanne Jackson (Culemborg) - Algemeen bestuurslid, coördinator acties en activiteiten
Lindsey Stone - algemeen bestuurslid, coördinator IGP

Het bestuur is te bereiken via gelderland@partijvoordedieren.nl.

Werkgroepen
Gelderland krijgt steeds meer regionale werkgroepen. Op dit moment zijn er werkgroepen in de Achterhoek, Apeldoorn, Arnhem, Culemborg, Lochem, Nijmegen, Renkum en Zutphen. De werkgroepen richten zich op het aankaarten van lokale misstanden middels onder andere persberichten. Ook verspreiden ze het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren, informeren ze mensen door bijvoorbeeld filmvertoningen en flyeracties, werven ze nieuwe leden en voeren ze campagne in verkiezingstijd.

De werkgroepen kunnen altijd extra hulp van leden gebruiken. Hoe groter een werkgroep, hoe meer er voor dieren, natuur en milieu gedaan kan worden. Als u geïnteresseerd bent in wat de werkgroepen precies doen, kunt u contact opnemen met de coördinator van de werkgroep van uw regio om vrijblijvend eens een werkgroepvergadering bij te wonen. Meer informatie en contactgegevens zijn hier te vinden.

Fracties
In Gelderland zijn drie Partij voor de Dierenfracties gezeteld. We hebben in de Provinciale Staten, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem en gemeente Buren elk een zetel. De fracties kunnen bij hun werk altijd hulp van vrijwilligers gebruiken.

Als u interesse hebt om de Partij voor de Dieren-fracties in Gelderland te ondersteunen, kunt u vrijblijvend contact opnemen via de onderstaande links;

•    Statenfractie Gelderland
•    Gemeenteraadsfractie Apeldoorn
•    Gemeenteraadsfractie Arnhem
•    Gemeenteraadsfractie Buren

 

                                                                                           Twitter                    Facebook