Over de werkgroep Limburg

De werkgroep Limburg is een actieve werkgroep bestaande uit plus minus 12 actieve leden. Zij vergaderen periodiek (met ingang van november 2015 plus minus 3-4 keer per jaar) in Born. De vergaderingen vinden altijd op woensdagavond plaats.

Binnen de werkgroep worden acties bedacht (recentelijk bijvoorbeeld de deelname van de Partij voor de Dieren aan de PrideWalk tijdens Maastricht Roze Zaterdag). Ook ledenactiviteiten worden georganiseerd door de werkgroep (waaronder bijvoorbeeld de informatieavond over de Jacht afgelopen maart). Ook actuele situaties worden besproken en er wordt nagedacht hoe we als werkgroep op bepaalde zaken kunnen anticiperen, een voorbeeld hiervan is een Circus in Heerlen waar een olifant zou optreden.

Leden van de Partij voor de Dieren die geïnteresseerd zijn in een actief lidmaatschap van de werkgroep kunnen een motivatiebrief sturen naar limburg@partijvoordedieren.nl Het werkgroep bestuur neemt dan contact met u op.