Werkgroep Flevoland

Het doel van de Partij voor de Dieren is dierenwelzijn in het politieke debat de plaats te geven die nodig is om de positie van dieren in onze samenleving te verbeteren. Daarvan afgeleid zijn de doelstellingen voor de werkgroep Flevoland: het stelselmatig promoten van de Partij voor de Dieren in Flevoland, het opkomen voor het belang van dieren in situaties waarbij regionale- en gemeentelijke politieke besluitvorming een rol speelt, het actief werven van leden voor de Partij voor de Dieren en de verkiezingscampagnes.

In ons werkgroepplan zijn o.a. de volgende voorgenomen activiteiten van de werkgroep opgenomen:

-Dierenwelzijn algemeen (inventarisaties van problemen gevolgd door activiteiten)
-Verkiezingscampagnes (posters plakken, flyeren, deelnemen aan verkiezingsmarkten)
- Initiëren en bevorderen contacten met dierenwelzijnsorganisaties.
- Het ondersteunen van de fractie in Provinciale Staten.
- Volgen van en reageren op de regionale/gemeentelijke politiek.
- Persberichten versturen.
- Schrijven van ingezonden brieven en opinie artikelen.
- Woordvoeren naar regionale/gemeentelijke media.
- Volgen van de regionale media en inventariseren en archiveren van relevante stukken.
- Inventariseren van activiteiten in de regio/gemeente waaraan deelgenomen kan worden.

Als je meer informatie zoekt over de Werkgroep Flevoland, stuur dan een bericht aan flevoland@partijvoordedieren.nl.

Meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen en de campagne in Almere? Kijk op almere.partijvoordedieren.nl