Werkgroep Zeeland

Welkom bij Werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren

De afdeling Zeeland werd kort na de oprichting van de Partij voor de Dieren actief. In de loop der jaren zijn vele activiteiten ontplooid maar we zijn in de provincie Zeeland nog niet politiek vertegenwoordigd.

De doelstelling van Werkgroep Zeeland is het uitdragen van het gedachtengoed van de Partij voor de Dieren in de Provincie Zeeland en de 13 daartoe behorende gemeenten. Met de inspanningen van de werkgroep en onze actieve leden hopen wij de groeiende steun voor onze partij bij de volgende verkiezingen om te zetten in medezeggenschap in de Zeeuwse politieke arena.

De werkgroep bestaat uit 8 leden. Het bestuur wordt gevormd door:

Jack van Bruggen – voozitter
Nettie Zwaan-Schijvens – secretaris
Dominique du Fossé – penningmeester

De werkgroep kan versterking gebruiken en wij roepen dan ook bij deze onze leden in Zeeland op contact op te nemen via zeeland@partijvoordedieren.nl als u interesse heeft om lid te worden van de werkgroep of als u zich op andere wijze vrijwillig wilt inzetten, door bijvoorbeeld te assisteren bij evenementen en campagnes.