Werkgroep Zeeland

Welkom bij Werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren.

De Zeeuwse Werkgroep werd kort na de oprichting van de Partij voor de Dieren actief. De doelstelling van Werkgroep Zeeland is het uitdragen van het gedachtengoed van de Partij voor de Dieren in de Provincie Zeeland en de 13 daartoe behorende gemeenten. Een Zeeuwse Afdeling en een Werkgroep voor Zeeuws-Vlaanderen zijn in oprichting, want het aantal Zeeuwse leden groeit nu snel. Met de inspanningen van de werkgroep en onze actieve leden hopen wij de groeiende steun voor onze partij bij de volgende verkiezingen om te zetten in medezeggenschap in de Zeeuwse politieke arena.

De werkgroep bestaat uit 15 leden. Het bestuur wordt gevormd door:

Trees Janssens – voorzitter
Erica Akkermans – secretaris
Timothy van der Bliek – penningmeester


Je kunt ons volgen op Facebook en als je interesse hebt om lid te worden van de werkgroep of als je je op een andere manier wilt inzetten voor de Partij voor de Dieren Zeeland kun je contact opnemen via zeeland@partijvoordedieren.nl